Σχέδίο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο Γιάννης Φιλιαστίδης και η one and a half (εμπορική επωνημία), εχουν εγκριθεί για το σχέδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τη περίοδο 2018 - 2021.

Οι σκοποί της επιχορήγησης ήταν η δημιουργία επιχείρησης παραγωγής animation για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης, εκπαίδευσης και οπτικής επικοινωνίας - όπως και διεκπεραιώθηκε.

Need more information?

Contact us!

Feel free to reach out by filling out this form,
or email us at info@theoneandahalf.com
or call Yiannis at +357 99658134

We are always open to discussing new projects, interesting ideas, and collaborations.

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

TOP